Portál expirácií protokolov z periodickej prehliadky tachografov pre správu a riadenie vozového parku od živnostníkov po veľké dopravné podniky.

Portál vyhradený pre zákazníkov Mototach
o nás, pre vás

Kontróla vozového parku vždy online a pod palcom

Spravovať, objednávať a archivovať protokoly a do toho kontrólovať platnosť protokolov a dávať si pozor na pokuty? Kto by to všetko zvládal? Už viac netreba! Zákazníci Mototach-u  odchádzajú z overenia tachografu s vytvoreným profilom firmy na portály tachografy.online (ak ho ešte nemala firma vytvorený). Po overení tachografu, vytvórime firme profil, vytvoríme v ňom profil vozidla a nahráme PDF verziu protokolu s dátumom overenia a expirácie tachografu na danom vozidle. 

kľúčové vlastnosti

Prečo používajú databázový portál tachografy.online malí živnostníci aj veľké dopravné podniky?

Prehľad...vždy a všade

Dátumy overenia, špz, win, dátum expirácie a PDF protokolu…vždy…všade a hocikedy

Šetria na pokutách

Šetria na pokutách pretože správu flotily má na starosti ten správny človek a vodič, nemusí lúštiť z nálepky dobu platnosti tachografu

Upozornenia na počítačoch

Push notifikácie…po Slovensky… počítač vám vie automaticky posielať upozornenia na končiace platnosti overení (ak mu to na začiatku dovolíte)

Jediné miesto pre správu protokolov flotily od malých živnostníkov po obrovské flotily

ľudia pred tebou čítali

Vedel si, že...?!

Táto výnimka sa vzťahuje na cestnú dopravu tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony. Vieš ako to využívať? Čitaj viac!
Prípady, kedy je možné používať tachograf bez tachografovej karty, sa musí dbať nato, aby sa tak vykonávalo podľa zásad a nariadení.
Vozidlá s výnimkou nemusia používať a tachograf s kartou vodiča, ale prepínajú tachograf do režím OUT. Tieto vozidlá však podliehajú pravidelnej kontrole a overovaniu tachografov. Zisti viac v článku.